کارشناس امور فناوری و بازاریابی

 

کارشناس امور فناوری و بازاریابی

رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار 

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲