کارشناس امور فناوری و بازاریابی

تعداد بازدید:۲۳۰

 

مهندس فریبا غفوریان

کارشناس امور فناوری و بازاریابی

رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار 

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۹