کارشناس امور فناوری و بازاریابی

تعداد بازدید:۹۳

 

کارشناس امور فناوری و بازاریابی

رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار 

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۸