هسته های مستقر در دوره رشد مقدماتی

ردیف

نام هسته فناور

نام سرپرست هسته

1

هوشمند افزار پارمیس

آقای محمد شریفی پیرکوهی

2

سامانه آموزش و مشاوره کارآفرینی ( سام کا)

آقای محمد تقی کرمی

 
آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۷۹۵