واحدهای فناور مستقر در دوره رشد

تعداد بازدید:۷۹۰

ردیف

نام واحد فناور

نام سرپرست واحد

۱

آریسان صنعت آب

آقای علی اصغر عجمی

۲

نیک زیست

آقای دکتر علی اشجاران

۳

راگ زیست فناور

آقای دکتر علیرضا پازکی

۴

پایدار ابتکار آرمینا

آقای دکتر ابراهیم اکبرزاده

۵

طرح و توسعه مهرآفرید

خانم رباب منصوری

۶

ساناپژوهان نوین درمان

آقای حمیدرضا برنامه ای

۷

کامپوزیت سازه پایدار

آقای مصطفی حسینی واجاری

8

تجهیزات پزشکی مبین پوست

آقای دکتر محسن داود آبادی فراهانی

 
آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۶