راهبردها و برنامه ها

راهبردها و برنامههای کوتاه مدت

 •  آشنا نمودن اعضای هیأت علمی و دانشجویان با مرکز رشد و فعالیت­های آن
 •  ارسال فراخوان به کلیه دانشکده­های تابعه
 • درج اطلاعات مرکز رشد و اخبار فعالیت­های صورت پذیرفته بر روی سایت مرکز
 • اعلام موضوع فعالیت مرکز رشد از طریق پست الکترونیکی (e-mail) و پیامک (SMS) به اعضای هیأت علمی
 • تمهید زمینه استقرار شرکت­های متقاضی حضور در مرکز رشد
 • کارشناسی و تدوین تعرفههای مربوط به هزینههای استقرار و خدمات قابل ارائه در مرکز
 •  پیگیری مراحل تکمیل و تصویب طرحهای کسب و کار
 • تشکیل کارگروه داوری علمی جهت بررسی طرح­ها
 • ارائه خدمات آموزشی و مشاوره­ای به متقاضیان حضور در مرکز رشد جهت تدوین برنامه کسب و کار و تشکیل تیم عملیاتی جهت بازاریابی و تجاریسازی طرحها

      

راهبردها و برنامههای توسعهای

 •  تصویب ساختار سازمانی مرکز رشد
 • تدوین نقشه راه برای دستیابی به اهداف پیشیبنی شده مرکز رشد
 • تشکیل واحدهای ارزیابی و نظارت، آموزش و مشاوره جهت ارتقاء سطح فعالیت­های واحدهای فناور
 • ایجاد و تجهیز زیرساختهای لازم نظیر آزمایشگاه تخصصی، کارگاه، تهیه کتب و اشتراک با مجلات تخصصی مرتبط با زمینه­های فعالیت هسته­ها و واحد­های فناور
 •  تمهید زمینه­های اخذ مجوز موافقت اصولی و قطعی از مراجع ذیربط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • اخذ اعتبارات دولتی و غیردولتی به منظور توسعه فعالیت واحدهای فناور
 • انعقاد تفاهم نامه با بانک­های طرف قرارداد با دانشگاه و فراهم نمودن زمینه معرفی واحدهای دارای ایده تجاری جهت دریافت اعتبارات
 • همکاری با واحدهای فناوری موفق و معرفی آن­ها در جهت توسعه فعالیت­های تجاری و ایجاد شرکتهای دانشگاهی
 • فراهم نمودن بسترهای لازم جهت حضور مراکز تحقیق و توسعه  (R&D)در مرکز رشد به منظور هدفمند کردن فعالیت­های واحدهای فناوری با نیازهای حوزه­های صنعت و  کشاورزی

 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۶۷۸