مدل عملیاتی مرکز

تعاریف

واحد موسس: 

واحد  دانشگاهی است که اقدام به تاسیس مرکز رشد نموده و تامین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی طبق ضوابط و مقررات به عهده می­ گیرد.

مرکز رشد: 

مقصود از مرکز رشد، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه ­های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه­ های مختلف منتهی به فناوری تشکیل شده­ اند و اهداف اقتصادی مبتنی بردانش و فن دارند، پشتیبانی می کند.

واحد فناور:

مرکزی است که شرکت های نوپا و تیم های کارآفرین متکی بر فناوری را در راستای اجرای موفقیت آمیز ایده ها و نوآوری و همچنین رقابت در صحنه تجارت ملی که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای و تجاری کردن نتایج تحقیقات و خدمات فعالیت می نماید.

برنامه کسب و کار: 

 مقصود از برنامه کسب و کار (BP) برنامه ای است که توسط واحد فناور تهیه می­ شود و در آن عوامل و راهبردهای داخلی و خارجی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید تشریح می­ گردد.

مرحله پیش رشد: 

مقصود دوره ­ایی است که طی آن به فرد و یا گروه ­های مستعدی که دارای ایده نوآورانه هستند، پس از اخذ تأییدیه در مرکز رشد مستقر می­ شوند. همچنین در این مرحله آموزش­ های لازم و مشاوره­ های اقتصادی در جهت ایجاد یک کسب و کار کوچک و بازاریابی محصول نهایی به شرکتها ارائه می­ شود.

مرحله رشد: 

دوره ای است که واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به منظور تکمیل اهداف تجاری شرکت و ایجاد یک کسب و کار کوچک، آماده انعقاد قرارداد با سازمان­ های برون دانشگاهی می­ باشد.

هسته­ های فناور:

 اعضاءاین هسته ه­ها کارآفرینان و دانشجویانی می ­باشند که ایده­ های تجاری دارند، لیکن قادر به تنظیم برنامه کسب و کار نمی ­باشند. در این راستا مرکز از طریق ارائه خدمات مشاور ه­ای و آموزشی به اعضای این هسته­ ها، امکان حضور ایشان در مرکز رشد را فراهم می­ نمایند.

الف) ارکان اجرایی مرکز

۱- ­شورای مرکز رشد

۲- مدیر مرکز رشد

۳- کارشناسان مرکز

۴- واحدها و هسته های فناوری

ب)شرح وظایف و اختیارات

۱- شورای مرکز رشد

       اعضاء شورای مرکز رشد

۱- رئیس واحد مؤسس (عضو و رئیس شورا)

۲- معاون پژوهش و فناوری واحد مؤسس (عضو و نایب رئیس شورا)

۳- مدیر مرکز رشد (عضو و دبیر شورا)

۴-  یک نفر از مدیران صنایع استان با پیشنهاد مدیر مرکز

5_مدیر امور مالی واحد مؤسس یا یک نفر کارشناس خبره اقتصادی ترجیحاً از اعضای هیئت علمی دانشگاه با پیشنهاد مدیر مرکز

۶-کارشناس حقوقی واحد مؤسس

شرح وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

          الف) تصویب خط مشی، تدوین سیاست­ های مالی و علمی مرکز رشد و اجرای سیاست های کلان شورای

راهبری و سیاستگذاری

ب) تصویب برنامه و بودجه مربوط به فعالیت های مرکز رشد

ج) تصویب صلاحیت واحدهای فناور جهت استقرار در مرکز رشد

د) بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

ه) پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به شورای راهبری سیاستگذاری

و) پیشنهاد ساختار سازمانی مرکز رشد جهت تصویب به شورای راهبری و سیاست گذاری

۲-  مدیر مرکز رشد

          الف) اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه های شورای راهبری و سیاست گذاری و شورای

          مرکز رشد

         ب) تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و ارائه به شورای مرکز رشد

       ج) نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت­ها با

         اهداف پیش بینی شده

         د) ایجاد زمینه های لازم جهت ارتقاء و توسعه واحدهای فناور

 ه) برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز

 و) ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد مرکز رشد واحدهای فناور

 ز) اهتمام در جهت تعامل با پارک علم و فناوری و صاحبان صنایع

 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۷۵۹