چشم انداز مرکز

مرکز رشد  واحد­های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره(شهر­ری، با تمرکز بر علوم مدرن و با توجه به ظرفیت­های بسیار مطلوب علمی و سخت ­افزاری در واحد و منطقه جنوب استان تهران در بخش های صنعت و کشاورزی در نظر دارد، سیاست­گذاری­ های دانشگاه را از اهداف آموزشی به سوی تولید علم و فناوری هدایت نموده و در این مسیر بسترهای لازم جهت فعالیت کارآفرینان را فراهم نماید.

از این نظر و با عنایت به توانمندی­ها و همت بلند اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی، پیش­بینی میشود در سه سال آینده این واحد دانشگاهی از کلیه کارآفرینان و صاحبان ایده در سطح منطقه و کشور حمایت نماید. در این راستا طی پنج سال آینده انتظار داریم، این واحد دانشگاهی به عنوان دانشگاه کارآفرین در جنوب استان تهران شناخته شود.

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۵۹