ماموریت مرکز

مرکز رشد بستر های لازم جهت فعالیت کارآفرینان را مهیا نموده و از سوی دیگر ارتباط دانشگاه با صنعت را برقرار می ­نماید. لذا موفقیت آن منوط به به راهکار های ارتباطی و تعامل بیشتر شرکت های مستقر در مرکز رشد با صنعت و جامعه می­باشد.ارائه خدمات آموزشی و مشاوره­ای به شرکت­ها، برگزاری سمینارها، کارگاه ­های آموزشی و نشست‌های علمی با حضور صاحب نظران و کارآفرینان جهت بهره مندی از تجارب ایشان، اخذ اولویت­های پژوهشی سازمان­های اجرایی و مراکز صنعتی آشنایی با نیازهای واقعی بازار، از جمله مأموریت­ های مرکز رشد است.همچنین مرکز رشد از طریق ایجاد یک فضای رقابتی سالم و کاهش محدودیت­های سازمانی و حمایت از واحدهای فناوری، امکان گسترش فعالیت­ شرکت­ها، حضور چابک­تر ایشان در بازار و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی را مهیا می­ نماید.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۷۶۴