آشنایی با مرکز

بستر سازی به منظور تجاری سازی دستاورد های تحقیقاتی در جهت تولید ثروت از طریق طرح تاسیس مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، از سال ۱۳۸۵آغاز شد. با طی شدن مراحل داوری، بازبینی و پیگیری های متعدد، در نهایت با اخذ مجوز شماره ۶۷۷۸ مورخ ۹۴/۴/۱ سازمان مرکزی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، فعالیت خود را با محوریت نانو - زیست فناوری آغاز نمود.

خاطر نشان می­ گردد، طی این مدت، طرح نامه ­های زیادی دریافت شد که پس از طی مراحل داوری و در راستای ارتقای کیفی فعالیت­ها، در گام نخست ۵مورد آن­ها با تصویب شورای مرکز رشد، به مرحله انعقاد قرارداد و استقرار رسیدند. این مرکز در حال حاضر دارای ۱۱ هسته و واحد فناور بوده و پس از خاتمه مراحل داوری طرح نامه ها در حال انعقاد قرارداد با چند مجموعه دیگر است.

این مرکز در نظر دارد در راستای اطلس علمی و پژوهشی ترسیم شده از سوی ریاست عالیه دانشگاه و با تکیه بر بنیان معنوی هم­جواری با مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، سیاستگذاری­های دانشگاه را از اهداف آموزشی به سوی فناوری­های دانش بنیان  و کارآفرینی هدایت نماید.

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۸۹۱