مزایای استقرار در مرکز رشد

- قرار گرفتن در یک فضای پژوهشی و افزایش زمینههای تعامل اعضای هیئت علمی دانشگاه

 - ایجاد فرصت­های کاری و نوآوری برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه

   - کاهش خطرپذیری و هزینههای استقرار جهت شرکتهای تازه تاسیس

  - امکان بهره­مندی از تسهیلات و زیر ساخت­های واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری همچون آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و غیره

   - استفاده از خدمات حمایتی مرکز رشد و استقرار در فضایی مناسب

   - تمهید بستری جهت اخذ و اجرای طرح­های تحقیقاتی برون دانشگاهی

 - تأمین خدمات اداری مورد نیاز شرکت­ها (مطابق با تعرفه خدمات مرکز) 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۸۰۱