اهداف مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۹۶۴

- ایجاد فضای لازم برای رشد و گسترش واحدهای فناور و کارآفرین و کمک به این واحدها به منظور تولید و توسعه محصولات و خدمات
- ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت کارآفرینان، دانشآموختگان دانشگاهی و فناوران
-  ایجاد زمینه های لازم برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و سرمایه گذاری در اقتصاد خلاق
-  کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری و کارآفرینی (خدمات و محصولات)
-  توسعه شبکه همکاری بین بخشهای تحقیقاتی و محیط کسب و کار
-  توسعه فضای صادرات و همکاری های بین المللی

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۸