برگزاری جلسه توجیهی مرکز رشد برای شرکت کنندگان اولین استارتاپ شبکه های ارتباطی و حمل و نقل

۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۷ کد : ۵۰۷۱ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۳۹
برگزاری جلسه توجیهی مرکز رشد برای شرکت کنندگان اولین استارتاپ شبکه های ارتباطی و حمل و نقل

 

به همت مرکز رشد واحدهای فناور و شورای سیاستگذاری اولین استارتاپ شبکه های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه جلسه توجیهی به منظور آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با رویکردها، امکانات و نحوه حمایتهای مرکز رشد در تاریخ 97/4/10 برگزار گردید.

در خاتمه دررابطه با نحوه حضور و همکاری تیم های شرکت کننده با مرکز رشد اقدامات لازم صورت پذیرفت. 


نظر شما :