فرم درخواست بررسی ایده خلاقانه/نمونه محصول

 • نام*
  0
 • نام خانوادگی*
  1
 • دانشگاه محل تحصیل*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • آخرین مدرک تحصیلی*
  4
 • جنسیت*
  5
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  6
 • تلفن*
  7
 • سابقه همکاری با سایر مراکز رشد یا پارکهای علم و فناوری*
  8
 • عنوان حوزه فعالیت*
  9
 • عنوان ایده محوری ( محصول)*
  10
 • شرح مختصر راجع به ویژگی های نمونه کالا / محصول*
  11
 • 12